Get Adobe Flash player

Archive for september, 2008

Politie pakt man op na vechtpartij op A67

Asten/Heerlen • De politie heeft vrijdagavond een 23-jarige man bij zijn woning in Heerlen aangehouden.

De man zou vrijdagmiddag bij een verkeersconflict op de A67 (afrit naar Asten) een 34-jarige man uit Helmond hebben mishandeld. De Helmonder was met zijn auto op weg naar huis. Onderweg kreeg hij een conflict met de Heerlenaar. Op verzoek van de Heerlenaar zette het slachtoffer zijn auto aan de kant. Daar werd de man bedreigd, op zijn hoofd geslagen en geschopt. Na de mishandeling is de Heerlenaar in zijn auto gestapt en weggereden. Op basis van het genoteerde kenteken kon de Heerlenaar later die dag worden aangehouden. De man is verzekering gesteld voor verder onderzoek.

bron: Politie Brabant Zuid  Oost

Twee op de vijf chauffeurs in overtreding.

De Verkeerspolitie van het Korps landelijke politiediensten heeft in samenwerking met de Inspectie Verkeer en Waterstaat en participatie van de Rijksdienst voor het Wegverkeer vrijdag 26 september 2008 op vier verschillende locaties controles gehouden op vrachtwagens en bussen.

Eén op de vijf (22,5 %) gecontroleerde chauffeurs moesten hun transport stopzetten en ruim twee op de vijf (43,7 %) waren in overtreding. In totaal zijn er 151controles ( 127 vrachtauto’s en  24 autobussen) uitgevoerd, waarbij 66 overtredingen zijn geconstateerd (44 %). In  21 gevallen werd een bevel tot staking van de arbeid opgelegd en 13 keer werd een maatregel toegepast (rijverboden).  Van buitenlandse overtreders is in totaal voor  6400 Euro aan boetes geïnd. De controles vonden, strategisch verdeeld, plaats langs de hoofdtransportassen in Nederland. Electronisch Verkeers Toezicht van de Verkeerspolitie van het KLPD heeft snelheidscontroles uitgevoerd met als doel krachtige indicaties te verkrijgen van onjuiste werkingen van snelheidsbegrenzers.

De doelstellingen van deze controles zijn o.a.:

Vermindering van het aantal verkeersongevallen door het verhogen van de verkeersveiligheid, opsporen van (vervoers-) criminaliteit, verbeteren van operationele samenwerking tussen Europese verkeerspolitiekorpsen en gerelateerde opsporingsdiensten.

Meer dan 25 % (39 x) van de geconstateerde overtredingen betroffen het niet nakomen van de bepalingen van de arbeidstijdenwet. In 21 gevallen (14 %) werd een bevel tot staking van de arbeid opgelegd wegens overtreding van de rusttijd (15), rijtijd (4) en manipulatie van de controlemiddelen (2).

Rijtechnisch verkeerden de gecontroleerde voertuigen in goede tot redelijke staat van onderhoud. Er werden in totaal 21 technische overtredingen geconstateerd. In 13 van deze gevallen was de aard van de overtreding zodanig dat het euvel ter plaatse verholpen moest worden.

Bij de controle van bussen werden 3 overtredingen geconstateerd (1 x overschrijding dagelijkse rijtijd, 1 x onvoldoendewekelijks rust en 1 x geen geneeskundige verklaring).

Twee vrachtautochauffeurs overschreden de toegestane snelheid (1 x 106 km/u en 1 x 99 km/u) omdat ze hun begrenzer hadden uitgeschakeld.

Eén Duitse chauffeur bleek na zijn vakantie vanaf 1 september al 27 dagen onafgebroken te werken. Hij mocht een verplichte rusttijd van 45 uren nemen.

De controles zijn uitgevoerd op de rijksweg A16 ter hoogte van parkeerplaats Hazeldonk, rijksweg A67 douaneterrein Venlo, rijksweg A1 ter hoogte van Apeldoorn, en rijksweg A9 ter hoogte van Schiphol. 

bron: Politie (KLPD)

Lancering Platform Digitale Tachograaf

Het Platform Digitale Tachograaf – www.tachoinfo.nl – is een initiatief van FSN-Group. Het doel van de site is om alle informatie, zowel van commerciële partijen als ook van de overheidsinstanties, centraal aan te bieden. Op die manier wordt één centraal startpunt gecreëerd waar vervoerders en verladers alle informatie met betrekking tot de digitale tachograaf kunnen vinden.
Read the rest of this entry »

Verkeer 80 – Auto 90 – Vrachtwagen 100

Dat de A67 snelweg nog steeds wordt gedomineerd door vrachtwagenchauffeurs die analfabeet zijn is me gisteren weer duidelijk geworden.

Donderdag, Tijd 10:20 ’s morgens; plaats net voor afslag naar Waalre. Ik rij met mijn auto op de middelste baan, hierbij wat vrachtwagens aan het inhalen die netjes rechts aan het rijden zijn. Waarop er plots een blauwe vrachtwagen opduikt in mijn achteruitkijkspiegeltje, al snel had ik door dat deze veel haast had want hij kwam erg snel dichterbij. Aangezien rechts van me een rij vrachtwagens aan het rijden waren was er voor mij geen kans om naar rechts te gaan; daarbij was mijn snelheid al boven het toegestaande aangezien ik aan het inhalen was; de meter gaf zo’n 90KM aan; dat is toch al ongeveer 10km te snel zou je zeggen; ik vertikte het dus om nog sneller te gaan rijden. Inmiddels begint de vrachtwagen met z’n lichten te knipperen en moeilijk te doen.. ik ga maar naar rechts uiteraard zwaar protesterend door op mijn toeter te gaan hangen; de vrachtwagen raced me dan ook voorbij met een snelheid die ruim boven de 100KM moet hebben gelegen.

Nu er hard gebouwd wordt rond de A67/A2 is het belangrijk dat iedereen zich aan de regeltjes blijft houden; deze trucker heeft hier duidelijk nog nooit van gehoord; ik kan de verleiding dan ook moeilijk weerstaan om deze man een vies varken te noemen, maar eigenlijk ben ik nog het meest boos op de wetgever en de controlerende instanties dat op deze snelweg nog steeds elke seconde van de dag mensen de wet overtreden zonder hier iets aan wordt gedaan.  Mijn voorstel; Truck naar een parkeerplaats; rijbewijs innemen en de goede man verder laten lopen. Goederen die wegrotten ? Jammer dan; Vrachwagen leeg gejat; pech gehad; risico van het te hard rijden; alles beter als het wegnemen van een mensen leven.

bron: Ingezonde artikel.