Get Adobe Flash player

Archive for november, 2008

Vrachtwagen chauffeurs moeten boeten betalen

Als of het erg is; boeten betalen voor een verkeersovertreding die je hebt begaan in Nederland. Goh de boetes zijn wat hoger in het buitenland, en terecht, ze zouden ze in nederland ook moeten vertienvoudige.

Nederlandse truckers krijgen in het buitenland torenhoge boetes opgelegd voor overtredingen van de rij- en rusttijdenwet die ze in ons land hebben begaan, maar toch blijven door rijden.

Dit stukje komt uit de telegraaf:

Vooral in Frankrijk, Duitsland en België worden chauffeurs onderweg tijdens controles van politie en inspectiediensten staande aangehouden. Ze moeten soms meer dan drieduizend euro per Nederlandse overtreding afrekenen.

Brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN)

luidt de noodklok over deze geldklopperij.

Sorry ? noodklok ?? ja inderdaad, noodklok, n.l dat deze truckers niet in nederland drieduizen euro wordt opgelegd en een rijontzegging van tenminste 6 maanden krijgen. Als dit is wat Branchorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) bedoeld; ja dan ben ik het er mee eens.

Ze proberen nu gewoon weg het goed te praten dan de chauffeurs de wet overtreden en dat moet allemaal maar gewoon kunnen. NIET DUS.

Beste TLN, doe eens stoppen met huilen, want die boetes zijn gewoon terecht! Nederland en de rest van Europa heeft genoeg van het arogante gedrag van vrachtwagens chauffeurs op de weg, natuurlijk zijn het die paar rotte appels die het voor de rest verpesten, maar over die rotte appels hebben we het hier, ze overtreden de wet, en gaan dan huilen dat ze een boete moeten betalen.

[ad]

Reageren op deze site

Hallo beste www.snelweg-a67.nl lezer, voorheen was het niet mogelijk om te reageren op artikelen geplaatst op deze site, dit is vanaf vandaag anders, we bieden vanaf vandaag de mogelijkheid om een geregistreerde gebruiker te worden van www.snelweg-a67.nl al uw gegevens worden vertrouwlijk behandelt en zullen voor geen andere doeleinde gebruikt worden als voor deze site (www.snelweg-a67.nl).

Waarom inloggen om te reageren ?

Helaas is het noodzakelijk om u eerst te registreren op onze site, niet omdat wij zonodig uw informatie willen hebben, maar we wel willen zorgen dat het misbruik van de site zo veel mogelijk wordt tegengegaan.

Regels voor het reageren ?

Deze zijn eenvoudig; iedereen heeft zijn eigen mening, zorg er voor dat het netjes blijft. We begrijpen dat sommige berichten soms emoties los maken, vertel dan rustig uw mening. De beheerder van de site heeft echter het recht om reacties die te ver gaan te verwijderen of bij herhaling het account van deze gebruiker af te sluiten.

[Video] De “ruit rond Eindhoven” komt er.

De “ruit rond Eindhoven” komt er. Verkeersminister Eurlings noemt de komst van een Ruit rond Eindhoven ‘een nationaal speerpunt’.Bekijk de video over de Ruit van Eindhoven.

Dit bleek tijdens het halfjaarlijkse bestuurlijk overleg met verkeersgedeputeerde van Nieuwenhuizen en de wethouders Van Merrienboer (Eindhoven/SRE) en. Willems (Breda, namens BrabantStad).

Als in de regio Eindhoven-Helmond geen maatregelen worden genomen om de bereikbaarheid en leefbaarheid te verbeteren, nemen de problemen in de periode naar 2020 fors toe. Dit betekent dat de regio slechter bereikbaar wordt en daarmee ook de rest van Nederland. Dit leidt tot economische schade en een slechte concurrentiepositie.

De verkeersproblematiek rond Eindhoven-Helmond staat al jaren op de agenda. Verkeersgedeputeerde Cora van Nieuwenhuizen: “Met het vaststellen van de verkenning hebben we een mijlpaal bereikt: het voltooien van de Ruit is een stuk dichterbij. Naast opwaardering van de N279 komt er ook een nieuwe oost-westverbinding. Hoe deze nieuwe verbinding er exact uit komt te zien, moet nog worden bepaald.”

Bereikbaarheidsprogramma

De ruit is onderdeel van een compleet ruimtelijk en bereikbaarheidsprogramma voor de regio. Zo komen er nieuwe hoogwaardig openbaar vervoer- lijnen en wordt er gewerkt aan een nieuw NS-station in Eindhoven (bij Eindhoven Airport). In samenhang met de versterking van de bufferfunctie van het gebied tussen Eindhoven en Helmond, komen er twee ‘natuurbruggen’ (verbinding Strabrechtseheide en over de nieuwe oostwestverbinding). Ook wordt er gewerkt het verbeteren van snelle treinverbindingen richting Aken, Düsseldorf en in de richting Breda-Antwerpen (aanhaken op HSL-zuid).

Prioriteiten

Bij de uitwerking krijgen de volgende projecten prioriteit:

1. een verdere concretisering van de plannen voor de Ruit (N279, oost-westverbinding als de oplossing van de bereikbaarheidsproblemen aan de oostkant van Eindhoven);

2. een samenhangende, ruimtelijke aanpak van het middengebied Eindhoven en Helmond, waarin bescherming en uitbreiding van de groene en blauwe infrastructuur voorrang krijgen;

3. een samenhangende ruimtelijke aanpak van de A2-ontwikkelingszone, de stedelijke centra en de verstedelijkingsopgaven.

Totale kosten bedragen € 2,3 miljard. Dit moet via reguliere middelen en aanvullende oplossingen bijeen worden gebracht, zoals gebiedsontwikkeling, PPS-constructies, private bijdragen voor concrete investeringen en het genereren van regionale inkomsten. In de MobiliteitsAanpak heeft de minister € 1,37 miljard gereserveerd (voor de periode tot 2020) voor vergroting van de capaciteit en de robuustheid van het totale wegennet waaronder ook de regio Eindhoven. Hoe groot dat deel is, wordt waarschijnlijk dit voorjaar bekend.

bron: provincie Noord-Brabant.
Andere media: De telegraaf.


[ad]

€ 43 miljoen voor snelweg A58 en snelweg A67

Lobby voor aanpak A58-A67 succesvol

De doorstroming op delen van zowel de A67 als de A58 wordt verbeterd. Hierdoor wordt het verkeersveiliger. De provincie, het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven en de vijf grote steden in Noord-Brabant zijn tevreden met de € 43 miljoen die minister C. Eurlings hiervoor ter beschikking stelt. De lobby heeft zijn nut bewezen.

Read the rest of this entry »