Get Adobe Flash player

Gedrag in de File

ls de snelheid van de voertuigen in de file 40 kilometer per uur of meer is, moet de motorrijder weer zijn normale plaats in het verkeer innemen en mag deze niet meer tussen de rijen door blijven rijden.

Gedragscode : Samenspel in de file!
Hoe ruimte en aandacht voor motorrijders kan worden gegeven en welke spelregels daarbij voor weggebruikers gelden, is vastgelegd in een gedragscode. Als uitgangspunt geldt: door samenspel gaat het sneller en veiliger!

Voordelen: u kunt beter elkaars gedrag inschatten en via ‘samenspel’ kunt u irritatie en ongevallen zoveel mogelijk voorkomen. Deze spelregels vormen samen een gedragscode, die door de belangrijkste organisaties op het gebied van verkeersveiligheid wordt ondersteund.

[ad name=”Google Adsense text ads”]

Waarom spelregels over inhalen in file?
Om meerdere redenen heeft een motorrijder baat bij het passeren van een file van stilstaande of langzaam rijdende auto’s. Eén ervan is van levensbelang: zijn veiligheid. Zonder kreukelzones, bumpers en airbags is een motorrijder die achter een rij auto’s staat opgesteld zeer kwetsbaar bij kop-staart-botsingen. Daarnaast kan de koeling van mens en techniek in de knel komen. Sinds 1991 is het voor een motorrijder niet meer verboden om langzaam tussen de file door te rijden. Omdat passeren op vele manieren mogelijk is, zijn er spelregels afgesproken over hoe een motorrijder een autofile passeert.

Wanneer gedragscode?
De gedragscode is een dringend advies en is geen wettelijke regeling. U kunt er geen rechten aan ontlenen. Houdt een partij zich niet aan de gedragscode, dan betekent dit niet dat deze partij automatisch aansprakelijk is bij een ongeval. De gedragscode bestaat uit spelregels voor de automobilist én voor de motorrijder (zonder zijspan) en is bedoeld om toe te passen bij stilstaand of langzaam rijdend verkeer op de Nederlandse snelwegen.

Spelregels motorrijders

Spelregels automobilisten

Samenwerkende organisaties gedragscode
ANWB, KNMV, Motorrijders Actie Groep (MAG), BOVAG TWB, RAI, 3V0, Korps landelijke politiediensten, LOOT (Landelijke Overleg Orgaan Toerclubs), Politie Instituut Verkeer en Milieu (PIVM), Regiopolitie Amsterdam/Amstelland, Dienst Wegverkeer (RDW), arrondissementsparket Amsterdam, Ministerie Verkeer en Waterstaat, CBR, Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland @ROVG), Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid(SWOV).

Bron: KLPD

[ad name=”Google Adsense text ads”]

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.